วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 16 วันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. เรื่องเสื้อสูท
2. การสอบนอกตาราง วันที่ 26 ก.พ. 2556
3. งานกีฬาสี - ปัจฉิม วันที่ 2 - 3 มี.ค. 2556
4. ศึกษาดูงานที่หนองคาย - ลาว วันที่ 6 - 8 มี.ค. 2556
5. มาตราฐาน สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
6. บล็อก
7. อาจารย์ให้นักศึกษาเขียนว่า ได้ความรู้อะไรบ้าง ได้ทักษะอะไรบ้างจากการเรียนวิชานี้ และวิธีการสอนในความเข้าใจของเราคืออะไร


 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น