วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรมการเรียนการสอน
  • อาจารย์บอกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
  •  การแต่งกายต้องถูกต้องตามกฎระเบียบ
  •  ห้ามใส่เสื้อกันหนาวในเวาลาเข้าเรียน
  •  อาจารย์ กำหนดข้อตกลงในการเข้าห้องเรียน ก่อน 9.00 น. ( หลัง 9.00 น. สาย )
  •   กำหนดการเบิกเรียนก่อนเวลา 40 นาที ( ใช้เวลา ในการทำบล็อก ) และจะตรวจงาน ทุกสัปดาห์
  •   อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นว่า " คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในความเข้าใจของท่าน คืออะไร ? "
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น