วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรมการเรียนการสอน
 •  อาจารย์แจกกระดาษให้วาดรูปสัญลักษณ์ของตัวเองพร้อมเขียนชื่อ


 • สอนการนับจำนวนของเด็กปฐมวัย
 • ให้คนที่วาดสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตไปติดรูปบนกระดาน
 • สอนเทคนิคการบวกเลข โดยให้นับจาก มีอยู่ 1 เพิ่มอีก 1 เป็น 2 ... ไปเรื่อยๆ

เพลง
 •  นับตัวเลข
 •  แมลงปอ    ( เพลงจะมีการใช้ทักษะคณิตศาสตร์อยู่บ้างแต่น้อยมาก )

เกมส์การศึกษา
 • ล็อตโต้ การศึกษารายละเอียดของภาพ
 • โดมิโน การต่อภาพที่เหมือนกัน
 •  จิ๊กซอ การต่อภาพให้สมบูรณ์
 • จับคู่ภาพเหมือนกัน และสัมพันธ์กัน
 •  เรียงลำดับ จำนวน เหตุการณืที่มีความสัมพันธ์เชื่่อมโยง ก่อน - หลัง
 • ความสัมพันธ์ สองแกน ทิศทาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น