วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการเรียนการสอน
  • อาจารย์ใหส่งงานความเรียงจากอาทิตย์ที่ผ่านมา แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนองานหน้าชั้นเรียน และอาจารย์จะแก้ไข ปรับปรุง แนะนำ ข้อที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง
  • อาจารย์แนะนำสื่อการสอนให้ คือ การนำแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้ว นำไปแช่น้ำยาซักผ้าไฮเตอร์จากนั้นแผ่นฟิล์มจะโดนน้ำยากัดออกมาเป็นสีฟ้า แล้วสามารถนำมาเป็นสื่อในการสอนกับเด็กได้ โดยสามารถนำปากกาเมจิกเขียนและสามารถลบออกเขียนใหม่ได้ เป็นต้น
  • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จะต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมประมาณ 20 นาที/วัน  โดยมีคณิตศาสตร์เข้ามาเชื่อมโยง
งาน
  • อาจารย์ให้นำกล่องมาคนละ 1 กล่อง ในอาทิตย์ถัดไป
  • อาจารย์ให้แต่ละคนออกสอนเกี่ยวกับคณิตตศาสตร์เป็นรายบุคคลโดยใช่สมาชิกกลุ่มเดิม แต่แบ่งกันสอนคนละวัน ในวัน จันทร์-ศุกร์ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

หน่วย "กระดุม"

วันจันทร์  = ชนิด - โลหะ  อโลหะ  ไม้  พลาสติก    ( มิ้งค์ )

วันอังคาร  =  ลักษณะ - สี   รูปทรง   พื้นผิว    ( ดิว )
วันพุธ  = ประโยชน์     ( มิ้น )
วันพฤหัสบดี   =  ข้อควรระวัง      ( ฝ้าย )
วันศุกร์  =  การเก็บรักษา    (น้ำหวาน  )
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น