วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 7 วันที่ 18 ธันวาคม 2555
  •   หมายเหตุ
ไม่มีการเรียนการสอน แต่อาจารย์ให้เคลียร์งานจากที่สั่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เสร็จเรียบร้อย คือการ ทำดอกไม้แกนกระดาษทิชชูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น