วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 11 วันที่ 15  มกราคม 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน
  • อาจารย์ให้ออกไปสอบสอนเป็นรายกลุ่ม  แต่เพื่อนสอบได้กลุ่มเดียวเพราะอาจารย์ต้องเข้าประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น